,

ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΟ ΒΛΕΜΜΑ ΤΟΥ ΒΟΥΔΔΑ

24,00

Κατηγορίες: ,

Το νέο βιβλίο του Γιώργου Ζ. Ηλιοπούλου.   

 

Η σύγχρονη αρχαιολογία, ιστορία και φιλοσοφία αναγνωρίζει ένα διακριτό φιλοσοφικό ρεύμα που χαρακτηρίζεται με τον όρο Ελληνο-Βουδδισμός (Graeco-Buddhism) και με πυρήνα του περιοχές της κεντρικής Ασίας και της ινδικής υποηπείρου, εξαπλώνεται σε ολόκληρη την Άπω Ανατολή. Παράλληλα η ιστορία των εικαστικών τεχνών επίσης διακρίνει μία ιδιαίτερη μορφή καλών τεχνών που χαρακτηρίζεται με τον όρο Ελληνο-Βουδδιστική Τέχνη (Graeco-Buddhist Art) και αναπτύσσεται από την εποχή του Αλεξάνδρου έως και τον VIΙ μεταχριστιανικό αιώνα, οπότε και περιθωριοποιείται με την είσοδο των Αράβων και του Ισλάμ στην κεντρική Ασία και την ινδική υποήπειρο.

Το ζητούμενο της ιστορικής και αρχαιολογικής, αλλά και της εικαστικής έρευνας εστιάζεται στο εάν και κατά πόσον η εξέλιξη αυτή αποτελεί ένα συγκυριακό διαδραστικό φαινόμενο που προκύπτει λόγω της επαφής διακριτών πολιτιστικών και πολιτισμικών παραγόντων ή δημιουργείται σκόπιμα υπακούοντας σε άλλα και εντελώς διαφορετικά κριτήρια.

Οι εικαστικές τέχνες που χαρακτηρίζονται συλλογικά με τον όρο Ελληνο-Βουδδιστική Τέχνη (Graeco-Buddhist Art), ορίζονται με την μορφή μίας γενικής έκφρασης του Ελληνο-Βουδδισμού (Greco Buddhism), αποτελώντας κατά μία έννοια συγκρητισμό μεταξύ του κλασσικού ελληνικού πολιτισμού και του Βουδδισμού. Η ανάπτυξή της καλύπτει μία περίοδο μεγαλύτερη της χιλιετίας με αφετηρία της την εποχή του Αλεξάνδρου, έως την είσοδο των Αράβων κατά τον VII μεταχριστιανικό αιώνα στην κεντρική Ασία και την ινδική υποήπειρο, έχοντας επίκεντρο την περιοχή της Gandhara στο σύγχρονο βόρειο Πακιστάν. Στις περισσότερο εμφανείς ελληνικές επιδράσεις συγκαταλέγονται οι συμβολισμοί ηρώων, ερώτων και άλλων προστατευτικών ήσσονων θεοτήτων που κυριαρχούν στον ελληνικό κόσμο.

Σε αδρές γραμμές η Ελληνο-Βουδδιστική Τέχνη δεν αποτελεί απλώς μία διαδραστική μορφή επικοινωνίας μεταξύ πολιτισμών, αλλά κυρίως έναν διάλογο στον τομέα των εικαστικών τεχνών, όπου ο κοσμικός πολιτιστικός χαρακτήρας της Δύσης έρχεται σε επαφή με τα ιερά και όσια της Ανατολής, διαμορφώνοντας νέες αντιλήψεις και φέροντας στον προσκήνιο μία πρώτη μορφή παγκοσμιοποίησης σύμφωνα με τα ελληνικά πρότυπα.

Στο κείμενο του βιβλίου περιγράφονται οι κώδικες συμπεριφοράς και τα έργα μίας ομάδας ανθρώπων του στενού κύκλου του Αλεξάνδρου, που όπως και ο ίδιος σχετίζονται στενά με την βιοθεωρία των κυνικών και το ριζοσπαστικό φιλοσοφικό τους κίνημα. Παρουσιάζεται η επαφή τους με τον πρώϊμο Βουδδισμό, ένα περιθωριακό στην εποχή τους φιλοσοφικό ρεύμα και η ιδιαίτερα φιλική τους στάση που υιοθετείται και από συμμάχους τους Ινδούς ηγεμόνες που εντείνουν τις προσπάθειες υποστήριξής του. Όμως περιλαμβάνονται και οι Έλληνες ηγέτες που έναν και πλέον αιώνα μετά τον Αλέξανδρο, σπεύδουν να διασώσουν το βουδδιστικό κίνημα από τις διώξεις των Βραχμάνων, οδηγώντας στην εδραίωση και επικράτησή του.

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

 

Ι. Η ΒΙΟΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΚΥΝΙΚΩΝ ΚΑΙ Ο ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 13

Οι Παιδαγωγοί 13

Ο Κυνισμός στην Μακεδονική Αυλή 18

ΙΙ. ΟΙ ΚΥΝΙΚΟΙ ΤΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ 27

Αναξιμένης 28

Αριστόβουλος 30

Ανάξαρχος 32

Ονησίκρητος 36

Πύρρων 40

ΙII. ΟΙ ΘΕΟΚΡΑΤΙΚΟΙ ΓΡΙΦΟΙ 45

Ο Ζωροαστρισμός 45

Ο Βραχμανισμός 53

IV.ΑΝΟΔΟΣ ΤΟΥ ΒΟΥΔΔΙΣΜΟΥ 65

Πρώϊμος Βουδδισμός 65

Chantra Gupta 66

Βindusara 78

Ashoka 83

V. ΣΩΤΗΡΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΡΑΤΗΣΗ 95

Οι Διάδοχοι και η Πτώση των Μωριέων 95

Η Ισχυροποίηση της Βακτρίας – Ευθύδημος Ι 102

Οι Διώξεις εναντίον των Βουδδιστών 110

Dhármamita 115

Δημήτριος Ι 121

Μένανδρος 132

Chakravartin και Miliñdha-Panha 141

Οι Διάδοχοι 155

VΙ. ΕΛΛΗΝΟΒΟΥΔΔΙΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ 167

Αλεξάνδρεια υπό τον Καύκασο 168

Σογδιανή 175

Γανδάρα 183

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 201

Ι. Ο ΕΛΛΗΝ ΒΟΥΔΔΑΣ 201

Τα Αξιώματα 202

Ἀδιάφορα ή Anātman (χωρίς Ταυτότητα) 204

Ἀστάθμητα ή Duḥkha (Άμετρα, Μεταβλητά, Ασταθή) 206

Ἀνεπίκριτα ή Anitya (Αναποφάσιστα, Άκριτα, Ανήσυχα, Ατελή) 209

Τριπλή Σύζευξη ή Trilakṣaṇa 210

ΙΙ. ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΛΦΑΒΗΤΟ ΣΤΗΝ ΚΙΝΑ 214

ΙΙΙ. ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΣ – ΣΕΡΑΠΙΣ 219

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 232

 

Σελίδες: 242

ISBN: 978-960-6879-71-5

Με πολλές έγχρωμες εικόνες

 

 

 Αγορές που η αξία τους είναι κάτω από 40 ευρώ τα έξοδα αποστολής είναι 6 ευρώ.