Sale!

ΜΕΙΞΙΣ – ΑΝΑΚΥΚΛΗΣΙΣ ΜΥ – ΘΟΛΟΓΙΑΣ + ΙΣΤΟΡΙΑΣ

Original price was: €20,13.Η τρέχουσα τιμή είναι: €16,10.

Κατηγορία:

ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΙΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΝΑΟΝ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΙΑΡΑ ΑΛΣΗ ΤΩΝ ΕΛΙΚΩΝΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΙΕΡΙΔΩΝ ΜΟΥΣΩΝ

 Ἀπό τήν Γένεσιν τῶν Θείων Ὀντοτήτων καί τήν πλάσιν τῶν χωματίνων ὁ(ἀ)νθρώπων ἕως τήν εἰς τό Σύμπαν Γένεσιν καί ἐπί τῆς Χθονός ἔλευσις τῶν Ἕλ-λήνων
 Ἡ εἰς Ἕλ-ληνας βιολογική καί πνευματονοητική μετάλλαξις τῶν Ἀτθίδων (Κεκροπιδῶν) καί Πελασγῶν (=Οὐρανίων ἤ Ἀρχίων Ὑγίν)
 Ἡ ἀπό τούς Προσέλληνας καί τούς Ἕλ-ληνας βιολογική μετάλλαξις καί ἀνθρωπομορφοποίησίς των τῆς Ἄνω καί Κέντρο-δυτικής Ἀσίας Πιθήκων
 Ὁ Ἀστερίων (Αἰγαιοκρῆτες), ὁ Νίνος (Πελασγοί) καί ὁ Μέγας Ἀλέξανδρος (Ἕλ-ληνες) εἰς τήν Ἀσίαν κατεδίωξαν ὑποχθόνια ὄντα

 

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

Περί τῶν ἐπικείμενων εἰς τήν Ἑλλάδα, τά Βαλκάνια, τήν Εὐρώπην καί τόν Πλανήτην μας κοσμογονικῶν συμβάντων καί γεγονότων
Τα Περιεχόμενα του Βιβλίου
ΠΡΟΛΟΓΟΣ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΗΤΙΚΗ ΙΧΝΗΛΑΤΗΣΙΣ ΤΗΣ ΜΥ-ΘΟΛΟΓΙΑΣ
ΙΧΝΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΥ-ΘΟΛΟΓΙΑΣ
ΘΕΟΜΑΧΙΑΙ, ΤΙΤΑΝΟΜΑΧΙΑΙ ΚΑΙ ΓΙΓΑΝΤΟΜΑΧΙΑΙ
Η ΤΟΥ ΧΑΛΚΙΝΟΥ ΓΕΝΟΥΣ ΠΛΑΣΙΣ
Ο Α-ΛΗΘΗΣ ΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΕΙΣ ΤΗΝ «ΑΓΕΙΤΟΝΑ ΠΕΤΡΑΝ ΚΑΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΟΛΙΟΥ» ΕΠΙΧΘΟΝΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΩΣ
ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΙΣ
Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΑΤΛΑΝΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΚΑΙ Η ΑΛΥΣΙΔΩΤΗ ΑΝΑΚΥΚΛΗΣΙΣ ΤΩΝ ΑΙΤΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ
ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΙΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙ ΑΤΛΑΝΤΩΝ ΜΥ-ΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΑΙ ΠΕΡΙ ΑΤΛΑΝΤΩΝ ΚΥΡΙΩΤΕΡΑΙ ΑΝΑΦΟΡΑΙ ΤΗΣ ΜΕΣΣΙΑΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
Η ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΡΧΗΔΟΝΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΑΝ ΔΙΕΙΣΔΥΣΙΣ ΤΩΝ ΕΒΡΑΙΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΟΙ ΕΛ-ΛΗΝΕΣ : ΥΙΟΙ ΤΩΝ ΘΕΩΝ ΚΑΙ ΟΧΙ ΧΘΟΝΙΟΙ
Η ΕΚ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΤΩΝ ΘΕΩΝ ΓΕΝΕΣΙΣ ΤΩΝ : ΕΛ-ΛΗΝΟΣ – ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΟΣ – ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΙΑΣ
ΚΟΣΜΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΙΣ
ΟΙ ΕΛ-ΛΗΝΕΣ ΕΙΝΑΙ ΥΙΟΙ ΤΟΥ ΘΕΟΥ = ΘΕΟΙ ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ
Η ΕΙΣ ΕΛ-ΛΗΝΑΣ ΜΕΤΑΛΛΑΞΙΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΓΑΘΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ
ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗΝ, ΤΟ ΑΡΓΟΣ, ΤΟ ΑΙΓΑΙΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗΝ ΑΝΕΦΥΗΣΑΝ ΑΙ ΡΙΖΑΙ, ΑΝΕΠΤΥΧΘΗΣΑΝ ΟΙ ΚΟΡΜΟΙ ΚΑΙ ΕΒΛΑΣΤΗΣΑΝ ΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΜΥ-ΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ «ΦΥΛΩΝ « ΚΑΙ ΕΘΝΩΝ ΤΗΣ ΜΙΚΡΑΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟΔΥΤΙΚΗΣ ΑΣΙΑΣ
Η ΔΙΑ ΤΟΥ ΙΩΝΟΣ ΕΙΣ ΕΛ-ΛΗΝΑΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΛΛΑΞΙΣ ΚΑΙ ΜΕΘΕΞΙΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΥΓΕΝΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
ΙΧΝΗΛΑΤΗΣΙΣ ΤΩΝ ΒΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΘΕΩΝ, ΗΜΙΘΕΩΝ ΚΑΙ ΗΡΩΩΝ
MΕΡΙΚΑΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΣΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΕΛΛΗΝΩΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΑΙ ΕΞΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΑΙ ΚΑΙ ΕΠΟΙΚΙΣΤΙΚΑΙ ΕΚΣΤΡΑΤΙΑΙ
ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΙΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΩΝ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΤΡΩΪΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΡΓΟΝΑΥΤΙΚΗΣ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑΣ
ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΙΧΝΗΛΑΤΗΣΙΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΥΠΟΛΕΙΦΘΕΙΣΑΝ ΑΤΛΑΝΤΙΔΑ ΔΥΟ ΠΟΡΕΙΩΝ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ
ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΙΣ ΕΚ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΥΠΟΛΕΙΦΘΕΙΣΑΝ ΑΤΛΑΝΤΙΔΑ ΙΧΝΗΛΑΤΟΥΜΕΝΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ
ΟΙ ΥΠΟ ΤΟΝ ΗΡΑΚΛΕΑ ΠΕΛΑΣΓΟΙ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΙΔΡΥΤΑΙ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΕΙΣ ΑΙΓΥΠΤΟΝ ΘΗΒΑΪΚΗΣ ΔΥΝΑΣΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΛΥΔΙΚΗΣ
ΠΑΡΕΚΒΑΣΙΣ : ΤΟ ΕΚΤΟΝ ΓΡΑΜΜΑ (7) ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΛΦΑΒΗΤΟΥ ΚΑΙ Η ΠΑΡΑΧΑΡΑΞΙΣ ΤΟΥ
ΑΙ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΡΙΠΤΟΛΕΜΟΥ… ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑΙ
ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΙΠΤΑΜΕΝΟΥ ΑΡΜΑΤΟΣ (ΑΕΡΟΠΛΑΝΟΥ) ΤΩΝ ΠΡΩΤΟΕΛΛΗΝΩΝ
ΠΕΡΙ ΤΗΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΝΟΤΙΟΝ ΑΣΙΑΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤΟΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΟΜΟΡΦΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΠΙΘΗΚΩΝ
ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΟΜΟΡΦΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΛΥΓΚΩΝ ΤΩΝ ΚΑΙ ΧΑΖΑΡΩΝ ΕΠΟΝΟΜΑΣΘΕΝΤΩΝ
ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΑΙ ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΙΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑΝ 11278 – 13993 ἅ.ἕ. Ἕ ἤ 722 – 1993 μ.Χ.
ΑΝΑΜΕΙΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΗΤΙΚΗ ΙΧΝΗΛΑΤΗΣΙΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
ΣΤΑΘΕΡΟΣ ΚΑΙ ΑΚΡΙΒΗΣ ΧΡΟΝΟΡΙΟΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ ΑΝΑΓΩΓΗΣ ΕΙΣ ΤΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΤΗ ΤΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΣΙΑΦΡΙΚΗΝ ΕΠΙΣΥΜΒΑΝΤΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΝ ΠΡΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΝ ΧΙΛΙΕΤΙΑΝ
ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΙΣ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΤΩΝ ΕΤΩΝ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΒΑΣΙΛΕΩΝ ΤΩΝ ΜΗΔΩΝ, ΛΥΔΩΝ, ΜΗΔΟΠΕΡΣΩΝ ΚΑΙ ΑΣΣΥΡΙΟΒΑΒΥΛΩΝΙΩΝ
ΠΕΛΑΣΓΟΙ – ΑΤΤΙΚΟΙ – ΑΙΓΑΙΟΚΡΗΤΕΣ ΟΙ ΙΔΡΥΣΑΝΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΑΝΤΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΑΣΣΥΡΙΑΚΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΘΝΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΑΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟΔΥΤΙΚΗΣ ΑΣΙΑΣ
ΠΕΛΑΣΓΙΚΟΣ ΚΑΙ Ο ΤΟΥ ΝΙΝΟΥ ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ
Ο ΝΙΝΟΣ ΚΑΙ ΕΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ Ο ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΥΝΕΧΙΣΑΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΙΝΔΙΚΗΝ ΕΞΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗΝ ΠΟΡΕΙΑΝ ΤΩΝ ΠΡΟΓΟΝΩΝ ΤΩΝ : ΑΣΤΕΡΙΩΝΟΣ – ΔΙΟΝΥΣΟΥ – ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ
ΣΙΒΑ : ΤΟ ΤΟΠΟΝΥΜΙΟΝ ΔΗΛΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ… ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΘΕΟΥ : ΗΤΟΙ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΚΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟΝ ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ ΕΝ ΙΝΔΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΜΟΡΦΩΝ ΟΝΤΩΝ
ΔΙΑΤΙ Ο ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΕΙΣΕΧΩΡΗΣΕ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΘΙΒΕΤ;
ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ
Α. ΜΗ ΕΝΝΟΗΘΕΝΤΑ (ΠΡΟ)ΜΗΝΥΜΑΤΑ
Ο ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΗΣ
Β. ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΑ ΣΥΜΒΑΝΤΑ ΚΑΙ ΓΕΓΟΝΟΤΑ
Γ. ΠΕΡΙ ΚΑΠΟΙΟΥ ΣΩΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΩΣΙΑ ΤΟΥ : ΔΥΣΚΟΛΟΝΟΗΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ
Δ. ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΚΑΙ ΕΞ ΗΘΙΚΟΥ ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ ΑΠΟΡΡΕΟΥΣΑ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΙΣ
Ε. ΘΕΡΜΗ ΠΑΡΑΚΛΗΣΙΣ

Θα είναι δωρεάν οι αποστολές από το ηλεκτρονικό κατάστημα για αγορές άνω των 40 ευρώ, και ΜΟΝΟ εντός Ελλάδος.

Β) Αγορές που η αξία τους είναι κάτω από 40 ευρώ τα έξοδα αποστολής είναι 6 ευρώ.