Τό γραμμάτιο τοῦ Ναυαρίνου

15,90

Κατηγορία:

«Το Γραμμάτιο του Ναυαρίνου»,
Ἡ ἀπόλυτη βεβαιότητα τοῦ συγγραφέως εἶναι ὅτι ἡ Ἑλλάς
ὄχι μόνο δὲν ἀπελευθερώθηκε τὸ 1821, ἀλλὰ μετετράπει εἰς ἕνα προτεκτοράτο τῶν Μεγάλων δυνάμεων.
Αὐτὸ είναι το γραμμάτιο τοῦ Ναβαρίνο.

Ὁ συγγραφεὺς χρησιμοποιεῖ ὡς ἀποδεικτικὸ στοιχεῖο τοῦ ἰσχυρισμοῦ του, τὸν βίο καὶ, πολιτεία
τρίων προσωπικοτήτων ὅπου κατὰ γενικὴν παραδοχὴ ἀποτελοῦν τὶς πλέων ἀξιόλογες προσωπικότητες
τῆς Ἑλλάδος τοῦ 20ο αἰῶνος.

Ὁ ἰσχυρισμὸς δὲν ἀποτελεῖ προσωπικὴ γνώμη τοῦ συγγραφέως, ἀλλὰ τεκμαίρεται μέσα ἀπὸ ἀρχεῖα καὶ
ἱστορικὰ ντοκουμέντα. Ὁ ἀναγνώστης ἁπλῶς καλεῖται νὰ ἀξιολογήσει τὰ προβαλλόμενα στοιχεῖα καὶ
νὰ σχηματίσει τὴν δική του ἄποψη.