ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΙ ΝΕΩΤΕΡΑ ΠΑΡΑΔΟΞΑ

12,72

Κατηγορία:

 

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Ὑπάρχουν πολλοί άνθρωποι που  δεν πιστεύουν στο παράδοξο. Πιστεύουν και θεωρούν ότι τίποτε παράδοξο στον κόσμο δεν συμβαίνει. Ὅμως δεν εἶναι έτσι… Ὅπως πολύ σωστά μας λέγει ο Μικρασιάτης περιηγητής Παυσανίας σε κάποιο σημείο του έργου του, στο παράδοξο δεν πιστεύουν οι άνθρωποι εκείνοι στων οποίων την ζωή ποτέ δεν έχει συμβή κάτι τέτοιο. Το παράδοξο πάντοτε ελκύει την προσοχή και το  ενδιαφέρον καθενός μας. Ἡ ελληνική αρχαιότητα, αλλά και η λεγομένη «μυθολογία» έχουν πλήθος πολλῶν και παραδόξων γεγονότων, αναφορῶν και διηγήσεων. Ἐξετάζοντας προσεκτικά και μελετῶντας αὐτά που μᾶς άφησαν κληρονομία και παρακαταθήκη οι πρόγονοί μας, έχοντας ὑπ᾿όψιν μας και ανάλογα περιστατικά και γεγονότα τῆς συγχρόνου εποχῆς, οδηγούμεθα στην διατύπωσι της σοβαρής και ακλόνητης σκέψεως ότι το παράδοξο και υπερφυσικό, το μυστηριώδες και το χαρακτηριζόμενο ως εξωπραγματικό εἶναι τόσο υπαρκτό όσο και το φυσικό και πραγματικό γεγονός…..

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α΄

Ποιά ἦσαν τὰ «ἐπιστημονικὰ» ἐπτεύγματα τῶν Ἀτλαντων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β΄

Συνδέεται ἡ Ἀτλαντίδα μὲ τὸ «Τρίγωνο τῶν Βερμούδων

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ΄

Ὁ θεὸς Βῆλος συνευρίσκεται μὲ μία θνητή!

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ΄

Μία οὐράνια σφαῖρα γίνεται ἡ αἰτία τῆς καθιερώσεως

τῆς πυρολατρίας στοὺς Πέρσες

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε΄

Ἡ λίμνη ποὺ προκαλοῦσε ὁμολογία ἁμαρτημάτων!

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ΄

Ἡ λίμνη τῆς Βαβυλωνίας μὲ τὶς ναρκωτικὲς καὶ θανατηφόρες ἰδιότητες!

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ΄

Τὸ περίεργο ἅρμα τοῦ Σαλμωνέως πού…. ἐξακόντιζε

λαμπάδες!

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Η΄

Τὸ οἴκημα ὅπου ὁ Ἀμφιάραος ἀπέκτησε μαντικὲς ἱκανότητες

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Θ΄

Τὸ ξόανο τῆς Ἀρτέμιδος μὲ τὶς θαυμαστὲς ἰδιότητες

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ι΄

Ἡ κασσετίνα ποὺ προκαλοῦσε πανικὸ σὲ ὅποιον τὴν ἄνοιγε

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΑ΄

Τὸ ἱερὸ τῶν Εὐμενίδων ποὺ προκαλοῦσε παραφροσύνη

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΒ΄

Τὸ παράδοξο Πέτρωμα τῆς Φενεοῦ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΓ΄

Ἡ Στυμφαλία λίμνη καὶ τὰ ἀρχαῖα ὑποθαλάσσια ὑδραγωγεῖα

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΔ΄

Τὸ ἄγαλμα ποὺ προκαλοῦσε παραφροσύνη

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΕ΄

Ἡ Ἑλληνικὴ νῆσος Λευκὴ τοῦ Δουνάβεως, ὅπου ἐμφανίζονταν ὁ Ἀχιλλεὺς καὶ ἄλλοι ἥρωες

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΣΤ΄

Ὁ ποταμὸς ποὺ ἔρρεε σὲ περίοδο ἐννεατοῦς ξηρασίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΖ΄

Ἡ διάβασις τῆς Ἐρυθρᾶς θαλάσης

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΗ΄

Ἕνας Μεγαλοελλαδίτης πυγμάχος νικᾶ ἕνα…. Λυκάνθρωπο

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΘ΄

Ὁ πολύχρονος ὕπνος τοῦ Ἐπιμενίδου

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Κ΄

Ἡ πηγὴ ποὺ καθιστοῦσε εὐνοῦχα τὰ ἀρσενικὰ

ζῶα!

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΚΑ΄

Τὰ συμβάντα στὸν βασιλέα τῆς Σπάρτης Ἀγησίπολι

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΚΒ΄

Μία νεκρὴ γυναῖκα … συνευρίσκεται μὲ ἕνα ἄνδρα!

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΚΓ΄

Ἀετοὶ ὑποδεικνύουν τὰ μέρη ὅπου κτίσθηκαν ἡ Σελεύκεια καὶ ἡ Ἀντόχεια

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΚΔ΄

Τὰ παράδοξα γεωγλυφικὰ τοῦ Ἀμαζονίου

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΚΕ΄

Οἱ γυναῖκες-ὄφεις τῆς Λιβύης!

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΚΣΤ΄

Ἐμφάνισις …..ἱπταμένου δίσκου σὲ μάχη στὴν Φρυγία!

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΚΖ΄

Τὸ ὁμοίωμα τῆς Ἁγίας Αἰκατερίνης στὸ ὄρος Σινᾶ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΚΗ΄

Βροχὲς ἀπό ….αἷμα, κρέας, σταυρούς, βατράχους

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΚΘ΄

Τρελλὲς ἱστορίες: Γυναῖκες πού…ἔγιναν ἄνδρες, τερατώδεις γεννήσεις, γεννήσεις παιδιῶν ἀπό…..ἄνδρες

(!!!), ἱπποκένταυροι καὶ ἄλλα!

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Λ΄

Ὁ θρῦλος τοῦ στοιχειωμένου «Ἱπταμένου Ὁλλαν-

δοῦ»

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΛΑ΄

Τὸ πτερωτὸ τέρας τῆς Ἐπιδαύρου Λιμηρᾶς – Οἱ νεράιες τῶν Μεθάνων

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΛΒ΄

Μία γυναῖκα σὲ ὄνειρο ἀποκαλύπτει ποῦ κρύβεται θησαυρός!

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΛΓ΄

Τὸ τέρας τῆς Ἀκροπόλεως

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΛΔ΄

Οἱ Δροσουλίτες τοῦ Φραγκοκάστελου

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΛΕ΄

Οἱ στοιχειωμένες ἰαματικὲς πηγὲς στὴν Νότια Σερβία

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΛΣΤ΄

Τὸ περίεργο βουητὸ Τάος

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΛΖ΄

Ἕνας Καβαλιώτης βλέπει δύο….Πανίσκους ἢ μικροὺς

Σατύρους

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΛΗ΄

Τὰ παράδοξα τοῦ Κωρυκίου ἄντρου

ΠΗΓΕΣ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 

ISBN: 978-960-6879-04-3

Σελίδες: 160.

Συγγραφέας:
Κωνσταντίνος Ποταμιάνος

 

Θα είναι δωρεάν οι αποστολές από το ηλεκτρονικό κατάστημα για αγορές άνω των 40 ευρώ, και ΜΟΝΟ εντός Ελλάδος.

Β) Αγορές που η αξία τους είναι κάτω από 40 ευρώ τα έξοδα αποστολής είναι 6 ευρώ.