Εκδόσεις Τάλως Φ. - Οικοσελίδα
 

ΥΠΟΔΟΥΛΩΣΙΣ KAI ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΙΣ

ΦΟΥΡΑΚΗΣ Π. ΙΩΑΝΝΗΣ

Στὸ παρὸν βιβλίο ὑπάρχουν ἐνδιαφέρουσες ἀναφορὲς στὰ «Ἠθικὰ» τοῦ Πλουτάρχου καὶ στὸ «Κατὰ τοκιζόντων» τοῦ Ἐπισκόπου Νύσσης Γρηγορίου, στὴν ἱστορικὴ διαδρομὴ τῆς ἐννοίας τῆς οἰκονομικῆς ἀπάτης ἀπὸ τοὺς λόγους τοῦ ρήτορος Δημοσθένους, καὶ σὲ ἄλλες πηγές, ὅπως στὶς ἀξίες τοῦ Σωκράτους ποὺ περιέχονται καὶ ἀναλύονται στοὺς δια¬λόγους τοῦ Ξενοφῶντος. Ἐπίσης ὑπάρχουν ἐκτενεῖς ἀναφορὲς στὴν ἔννοια τῆς τοκογλυφίας ὅπως αὐτὴ περιέχεται στὴν Παλαιὰ Διαθήκη, καθὼς καὶ στὸν «ἠθικὸ καθαρμὸ» ἀπὸ τὸν θεατρικὸ λόγο τοῦ Σαίξπηρ, ἀφοῦ ἡ Ε.Ε. καὶ τὸ Δ.Ν.Τ. εἶναι ἡ αὐτοφαλκίδευσις και ἡ οἰκονομικὴ δολοφονία τῶν Ἐθνῶν, ἐφ’ ὅσον ὑπάρχουν βροτοί («Ἕλληνες») ποὺ ἐξυπηρετοῦν τὰ συμφέροντά τους!
.

 

 

Σελ: 176

Τιμή:12,00 €

Επισκέπτες από 03/2006 :
 183742


Παρόντες:1
 

© 2003-2013 Τάλως Φ. - Όροι Χρήσης
Σχεδιασμός Ladyhawke ©