Εκδόσεις Τάλως Φ. - Οικοσελίδα
 

Τό γραμμάτιο τοῦ Ναυαρίνου - Ο ΚΑΝΕΝΑΣ

 

«Το Γραμμάτιο του Ναυαρίνου»,
Ἡ ἀπόλυτη βεβαιότητα τοῦ συγγραφέως εἶναι ὅτι ἡ Ἑλλάς
ὄχι μόνο δὲν ἀπελευθερώθηκε τὸ 1821, ἀλλὰ μετετράπει εἰς ἕνα προτεκτοράτο τῶν Μεγάλων δυνάμεων.
Αὐτὸ είναι το γραμμάτιο τοῦ Ναβαρίνο.

Ὁ συγγραφεὺς χρησιμοποιεῖ ὡς ἀποδεικτικὸ στοιχεῖο τοῦ ἰσχυρισμοῦ του, τὸν βίο καὶ, πολιτεία
τρίων προσωπικοτήτων ὅπου κατὰ γενικὴν παραδοχὴ ἀποτελοῦν τὶς πλέων ἀξιόλογες προσωπικότητες
τῆς Ἑλλάδος τοῦ 20ο αἰῶνος.

Ὁ ἰσχυρισμὸς δὲν ἀποτελεῖ προσωπικὴ γνώμη τοῦ συγγραφέως, ἀλλὰ τεκμαίρεται μέσα ἀπὸ ἀρχεῖα καὶ
ἱστορικὰ ντοκουμέντα. Ὁ ἀναγνώστης ἁπλῶς καλεῖται νὰ ἀξιολογήσει τὰ προβαλλόμενα στοιχεῖα καὶ
νὰ σχηματίσει τὴν δική του ἄποψη.

Έτος Έκδοσης: 2011

ISBN 978-960-6879-10-4

Τιμή: 15.00 € (με το ΦΠΑ 6.50%)

Επισκέπτες από 03/2006 :
 183742


Παρόντες:1
 

© 2003-2013 Τάλως Φ. - Όροι Χρήσης
Σχεδιασμός Ladyhawke ©