Εκδόσεις Τάλως Φ. - Οικοσελίδα
 

ΜΕΙΞΙΣ - ΑΝΑΚΥΚΛΗΣΙΣ
ΜΥ - ΘΟΛΟΓΙΑΣ + ΙΣΤΟΡΙΑΣ

Ιωάννου Π. Φουράκη

 

ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΙΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΝΑΟΝ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΙΑΡΑ ΑΛΣΗ ΤΩΝ ΕΛΙΚΩΝΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΙΕΡΙΔΩΝ ΜΟΥΣΩΝ
 
bullet

 Ἀπό τήν Γένεσιν τῶν Θείων Ὀντοτήτων καί τήν πλάσιν τῶν χωματίνων ὁ(ἀ)νθρώπων ἕως τήν εἰς τό Σύμπαν Γένεσιν καί ἐπί τῆς Χθονός ἔλευσις τῶν Ἕλ-λήνων

bullet

 Ἡ εἰς Ἕλ-ληνας βιολογική καί πνευματονοητική μετάλλαξις τῶν Ἀτθίδων (Κεκροπιδῶν) καί Πελασγῶν (=Οὐρανίων ἤ Ἀρχίων Ὑγίν)

bullet

 Ἡ ἀπό τούς Προσέλληνας καί τούς Ἕλ-ληνας βιολογική μετάλλαξις καί ἀνθρωπομορφοποίησίς των τῆς Ἄνω καί Κέντρο-δυτικής Ἀσίας Πιθήκων

bullet

 Ὁ Ἀστερίων (Αἰγαιοκρῆτες), ὁ Νίνος (Πελασγοί) καί ὁ Μέγας Ἀλέξανδρος (Ἕλ-ληνες) εἰς τήν Ἀσίαν κατεδίωξαν ὑποχθόνια ὄντα

 

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

bullet

Περί τῶν ἐπικείμενων εἰς τήν Ἑλλάδα, τά Βαλκάνια, τήν Εὐρώπην καί τόν Πλανήτην μας κοσμογονικῶν συμβάντων καί γεγονότων

ISBN 960-90541-0-2

Τιμή: 18,99

Τα Περιεχόμενα του Βιβλίου

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

bullet

ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΗΤΙΚΗ ΙΧΝΗΛΑΤΗΣΙΣ ΤΗΣ ΜΥ-ΘΟΛΟΓΙΑΣ

bullet

ΙΧΝΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΥ-ΘΟΛΟΓΙΑΣ

bullet

ΘΕΟΜΑΧΙΑΙ, ΤΙΤΑΝΟΜΑΧΙΑΙ ΚΑΙ ΓΙΓΑΝΤΟΜΑΧΙΑΙ

bullet

Η ΤΟΥ ΧΑΛΚΙΝΟΥ ΓΕΝΟΥΣ ΠΛΑΣΙΣ

bullet

Ο Α-ΛΗΘΗΣ ΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΕΙΣ ΤΗΝ «ΑΓΕΙΤΟΝΑ ΠΕΤΡΑΝ ΚΑΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΟΛΙΟΥ» ΕΠΙΧΘΟΝΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΩΣ

bullet

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΙΣ

bullet

Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΑΤΛΑΝΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΚΑΙ Η ΑΛΥΣΙΔΩΤΗ ΑΝΑΚΥΚΛΗΣΙΣ ΤΩΝ ΑΙΤΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ

bullet

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΙΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙ ΑΤΛΑΝΤΩΝ ΜΥ-ΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

bullet

ΑΙ ΠΕΡΙ ΑΤΛΑΝΤΩΝ ΚΥΡΙΩΤΕΡΑΙ ΑΝΑΦΟΡΑΙ ΤΗΣ ΜΕΣΣΙΑΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

bullet

Η ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΡΧΗΔΟΝΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΑΝ ΔΙΕΙΣΔΥΣΙΣ ΤΩΝ ΕΒΡΑΙΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 

bullet

ΟΙ ΕΛ-ΛΗΝΕΣ : ΥΙΟΙ ΤΩΝ ΘΕΩΝ ΚΑΙ ΟΧΙ ΧΘΟΝΙΟΙ

bullet

Η ΕΚ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΤΩΝ ΘΕΩΝ ΓΕΝΕΣΙΣ ΤΩΝ : ΕΛ-ΛΗΝΟΣ - ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΟΣ - ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΙΑΣ

bullet

ΚΟΣΜΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΙΣ

bullet

ΟΙ ΕΛ-ΛΗΝΕΣ ΕΙΝΑΙ ΥΙΟΙ ΤΟΥ ΘΕΟΥ = ΘΕΟΙ ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ

bullet

Η ΕΙΣ ΕΛ-ΛΗΝΑΣ ΜΕΤΑΛΛΑΞΙΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΓΑΘΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ

bullet

ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗΝ, ΤΟ ΑΡΓΟΣ, ΤΟ ΑΙΓΑΙΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗΝ ΑΝΕΦΥΗΣΑΝ ΑΙ ΡΙΖΑΙ, ΑΝΕΠΤΥΧΘΗΣΑΝ ΟΙ ΚΟΡΜΟΙ ΚΑΙ ΕΒΛΑΣΤΗΣΑΝ ΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΜΥ-ΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ «ΦΥΛΩΝ « ΚΑΙ ΕΘΝΩΝ ΤΗΣ ΜΙΚΡΑΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟΔΥΤΙΚΗΣ ΑΣΙΑΣ

bullet

Η ΔΙΑ ΤΟΥ ΙΩΝΟΣ ΕΙΣ ΕΛ-ΛΗΝΑΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΛΛΑΞΙΣ ΚΑΙ ΜΕΘΕΞΙΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΥΓΕΝΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

bullet

ΙΧΝΗΛΑΤΗΣΙΣ ΤΩΝ ΒΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΘΕΩΝ, ΗΜΙΘΕΩΝ ΚΑΙ ΗΡΩΩΝ

bullet

MΕΡΙΚΑΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΣΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΕΛΛΗΝΩΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΑΙ ΕΞΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΑΙ ΚΑΙ ΕΠΟΙΚΙΣΤΙΚΑΙ ΕΚΣΤΡΑΤΙΑΙ

bullet

ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΙΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΩΝ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΤΡΩΪΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΡΓΟΝΑΥΤΙΚΗΣ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑΣ

bullet

ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΙΧΝΗΛΑΤΗΣΙΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΥΠΟΛΕΙΦΘΕΙΣΑΝ ΑΤΛΑΝΤΙΔΑ ΔΥΟ ΠΟΡΕΙΩΝ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ

bullet

ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΙΣ ΕΚ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΥΠΟΛΕΙΦΘΕΙΣΑΝ ΑΤΛΑΝΤΙΔΑ ΙΧΝΗΛΑΤΟΥΜΕΝΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ

bullet

ΟΙ ΥΠΟ ΤΟΝ ΗΡΑΚΛΕΑ ΠΕΛΑΣΓΟΙ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΙΔΡΥΤΑΙ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΕΙΣ ΑΙΓΥΠΤΟΝ ΘΗΒΑΪΚΗΣ ΔΥΝΑΣΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΛΥΔΙΚΗΣ

bullet

ΠΑΡΕΚΒΑΣΙΣ : ΤΟ ΕΚΤΟΝ ΓΡΑΜΜΑ (7) ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΛΦΑΒΗΤΟΥ ΚΑΙ Η ΠΑΡΑΧΑΡΑΞΙΣ ΤΟΥ

bullet

ΑΙ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΡΙΠΤΟΛΕΜΟΥ... ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑΙ

bullet

ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΙΠΤΑΜΕΝΟΥ ΑΡΜΑΤΟΣ (ΑΕΡΟΠΛΑΝΟΥ) ΤΩΝ ΠΡΩΤΟΕΛΛΗΝΩΝ

bullet

ΠΕΡΙ ΤΗΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΝΟΤΙΟΝ ΑΣΙΑΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤΟΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΟΜΟΡΦΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΠΙΘΗΚΩΝ

bullet

ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΟΜΟΡΦΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΛΥΓΚΩΝ ΤΩΝ ΚΑΙ ΧΑΖΑΡΩΝ ΕΠΟΝΟΜΑΣΘΕΝΤΩΝ

bullet

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΑΙ ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

bullet

ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΙΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑΝ 11278 - 13993 ἅ.ἕ. Ἕ ἤ 722 - 1993 μ.Χ.

bullet

ΑΝΑΜΕΙΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΗΤΙΚΗ ΙΧΝΗΛΑΤΗΣΙΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

bullet

ΣΤΑΘΕΡΟΣ ΚΑΙ ΑΚΡΙΒΗΣ ΧΡΟΝΟΡΙΟΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ ΑΝΑΓΩΓΗΣ ΕΙΣ ΤΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΤΗ ΤΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΣΙΑΦΡΙΚΗΝ ΕΠΙΣΥΜΒΑΝΤΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΝ ΠΡΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΝ ΧΙΛΙΕΤΙΑΝ

bullet

ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΙΣ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΤΩΝ ΕΤΩΝ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΒΑΣΙΛΕΩΝ ΤΩΝ ΜΗΔΩΝ, ΛΥΔΩΝ, ΜΗΔΟΠΕΡΣΩΝ ΚΑΙ ΑΣΣΥΡΙΟΒΑΒΥΛΩΝΙΩΝ

bullet

ΠΕΛΑΣΓΟΙ - ΑΤΤΙΚΟΙ - ΑΙΓΑΙΟΚΡΗΤΕΣ ΟΙ ΙΔΡΥΣΑΝΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΑΝΤΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΑΣΣΥΡΙΑΚΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΘΝΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΑΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟΔΥΤΙΚΗΣ ΑΣΙΑΣ

bullet

ΠΕΛΑΣΓΙΚΟΣ ΚΑΙ Ο ΤΟΥ ΝΙΝΟΥ ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ

bullet

Ο ΝΙΝΟΣ ΚΑΙ ΕΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ Ο ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΥΝΕΧΙΣΑΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΙΝΔΙΚΗΝ ΕΞΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗΝ ΠΟΡΕΙΑΝ ΤΩΝ ΠΡΟΓΟΝΩΝ ΤΩΝ : ΑΣΤΕΡΙΩΝΟΣ - ΔΙΟΝΥΣΟΥ - ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ

bullet

ΣΙΒΑ : ΤΟ ΤΟΠΟΝΥΜΙΟΝ ΔΗΛΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ... ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΘΕΟΥ : ΗΤΟΙ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ

bullet

ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΚΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟΝ ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ ΕΝ ΙΝΔΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΜΟΡΦΩΝ ΟΝΤΩΝ

bullet

ΔΙΑΤΙ Ο ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΕΙΣΕΧΩΡΗΣΕ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΘΙΒΕΤ;

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

bullet

Α. ΜΗ ΕΝΝΟΗΘΕΝΤΑ (ΠΡΟ)ΜΗΝΥΜΑΤΑ
    Ο ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΗΣ

bullet

Β. ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΑ ΣΥΜΒΑΝΤΑ ΚΑΙ ΓΕΓΟΝΟΤΑ

bullet

Γ. ΠΕΡΙ ΚΑΠΟΙΟΥ ΣΩΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΩΣΙΑ ΤΟΥ : ΔΥΣΚΟΛΟΝΟΗΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ

bullet

Δ. ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΚΑΙ ΕΞ ΗΘΙΚΟΥ ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ ΑΠΟΡΡΕΟΥΣΑ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΙΣ

bullet

Ε. ΘΕΡΜΗ ΠΑΡΑΚΛΗΣΙΣ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Επισκέπτες από 03/2006 :
 183742


Παρόντες:1
 

© 2003-2013 Τάλως Φ. - Όροι Χρήσης
Σχεδιασμός Ladyhawke ©